Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
  • no
Backgroud Pattern
single-event-img-1

Visi Misi


VISI

BPRS Muamalat Harkat Mempunyai Visi:

  1. Menjadi Bank Syariah Utama Di Bengkulu
  2. Menjadi Pemain Dominan Diemotional/ethical market
  3. Menjadi Pemain Yang Dikagumi direlational market (BMH:2004).

 

MISI

  1. Turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi umat islam,terutama upaya peningkatan peranan pedagang kecil bawah muslim dalam perekonomian yang selama ini tidak terjangkau oleh Bank.
  2.  

“…Agar harta itu jangan hanya beredar dilingkungan orang kaya saja diantara kamu” ( Al-hasyr : 7 )